Sıkça Sorulan Sorular
Araştırmacı en fazla kaç projede yer alabilir?

h)Araştırmacı yardımcı araştırıcı olarak en fazla 2 adet projede yer alabilir.Ayrıca araştırmacı proje ekibine girip çıkabilmesi için yürütücünün imzalı izni doğrultusunda gerekçeleri ile birlikte sunularak BAP komisyonu tarafından değerlendirilir.

Kimler proje yapabilir?
Madde 5 - Komisyon, Namık Kemal Üniversitesi öğretim elemanlarından en az doktora ya da
sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yöneticiliğini yaptığı, aşağıdaki türden
proje önerilerini değerlendirir.
 
i-)Mevcut 1 adet araştırma projesi ve 1 adet lisansüstü projesini tamamlamayan yöneticiler
yeni proje başvurusunda bulunamaz. Ancak bunlardan hangisi önce tamamlanırsa o proje için
başvuruda bulunulabilir. Proje Yöneticisi iki projeden fazla yürütücülük yapamaz.
Yürütmekte olduğum bir proje için en fazla kaç ay ek süre talep edebilirim

Projeler için talep edilebilecek ek süre en fazla 12 aydır.

Devam etmekte olan bir projenin yürütücüsüyüm. Yeni bir proje için başvuru yapabilir miyim

Bir öğretim üyesi, proje yürütücüsü olarak en az birisi Tez Projesi (Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik) olmak üzere toplam en fazla 2 proje alabilir.

Araştırma Görevlisiyim, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim

Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.