TÜBİTAK Satın Alma İşleminde İstenilen Belgeler

  1. İhtiyaç Listesi
  2. TÜBİTAK Teklif Formu
  3. Teklif Mektubu(ÖRNEK)
  4. Demirbaş ve Makina-Techizat alımlarında Teknik Şartname (ÖRNEK)
  5. Fatura

 

PTİ Ödemleri İçin İstenilen Belgeler

  1. PTİ Kabul Yazısı
  2. Güncel Maaş Bordrosu
  3. Banka Bilgi Dilekçesi
  4. Nüfus Kimlik Fotokopisi