2016-05-25

Sonuç Raporu Sunmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerkenler2015 Yılı Uygulama Esasları EK: Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar 5. maddesine ek olarak "Proje kabul aşamasında belirlenmiş bütçe kalemlerindeki tutarların sonuç raporu sunulmadan önce harcama işleminin yapılması ve faturalandırılması ve ödeme evraklarının (ihtiyaç listesi, muayene kabul tutanağı, piyasa fiyat araştırma tutanağı, muhasebe işlem fişi ), BAP birimine sunulması ve harcama yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Sonuç raporunun sunulmasından sonra faturalandırılan harcamalar ve yapılan işlemler için birim tarafından ödeme işlemleri yapılmayacaktır." bendi eklenmiştir.