2016-05-25

Seyahat Harcamaları2015 Yılı Uygulama Esasları EK: Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar maddesine ek olarak "Proje başvurularında seyahat gideri yüksek lisans, doktora ve araştırma projeleri için verilen toplam bütçelerinin 10’nu ile sınırlıdır. " bendi eklenmiştir.