2016-05-25

Proje Başvuru Sürecinde Bütçenin Takvimlendirilmesi2015 Yılı Uygulama Esasları Başvuru Sürecine ek olarak "Proje başvurusu yapılırken bütçe için Bütçe Harcama Planı oluşturulması ve projenin hangi döneminde hangi harcamaların yapılacağının ayrıntılı bir şekilde bu planda belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilen takvimler içerisinde harcamaların gerçekleştirilmesi zorunlu olup, belirtilen takvimde yapılmayan harcamalar için ödeme yapılmayacaktır." bendi eklenmiştir