PERSONEL    İLETİŞİM                         GÖREV TANIMI

Koordinatör

Kadriye BOZKURT

+90(282)250 1140

kdeme@nku.edu.tr

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu üst yönetici tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği’nde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Komisyon Toplantılarında raportörlüğünü yapmak,
 • Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, TAGEM, ve AB projelerinin ödeme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

Şube Müdürü

Dilek KARADAĞ

 

dkaradag@nku.edu.tr

 • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun
  sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Komisyon
  Toplantılarında raportörlüğünü yapmak,
 • Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel
  hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, TAGEM, ve AB projelerinin
  ödeme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak


Namık KAYMAZ

+90(282)250 1141

nkaymaz@nku.edu.tr

 • Bilimsel Araştırma Projelerinin Satın alma ve yolluk
  evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve ödeme birimine
  teslim edilmesi,
 • AB Projelerinin satın alma, maaş ve yolluk evraklarının
  hazırlanıp imzaya sunulması ve ödeme
  birimine teslim edilmesi,
 • DPT (Merkezi Araştırma Projeleri) Projelerinin ihale işlemleri
  ile satın alma evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve
  ödeme birimine
  teslim edilmesi,
 • TUBİTAK projelerinin Satın alma, PTİ (Personel Teşvik
  İkramiyesi), yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya
  sunulması ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • TAGEM satın alma ve yolluk evrakları SANTEZ satın alma,
  yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması
  ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • Kalkınma Ajansı Projelerinin ihale işlemlerinin yapılması.

Faruk ÇELİK

+90(282)250 1142

fcelik@nku.edu.tr

 • Bilimsel Araştırma Projelerinin Satın alma ve yolluk
  evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve
  ödeme birimine teslim edilmesi,
 • AB Projelerinin satın alma, maaş ve yolluk evraklarının
  hazırlanıp imzaya sunulması ve ödeme
  birimine teslim edilmesi,
 • DPT (Merkezi Araştırma Projeleri) Projelerinin ihale işlemleri
  ile satın alma evraklarının hazırlanıp
  imzaya sunulması ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • TUBİTAK projelerinin Satın alma, PTİ (Personel Teşvik
  İkramiyesi), yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya
  sunulması ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • TAGEM satın alma ve yolluk evrakları SANTEZ satın alma,
  yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve
  ödeme birimine teslim edilmesi,
 • Kalkınma Ajansı Projelerinin ihale işlemlerinin yapılması.Nalan DERE

+90(282)250 1145

nsurmeli@nku.edu.tr

 • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun
  sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Proje Başvuru kabul işlemleri,
 • BAP Komisyonu Toplantılarının gündemini( proje başvurusu,
  ek süre talepleri, ara rapor işlemeleri, sonuç raporu işlemleri,
  ekle çıkar işlemleri, para aktarımı ve proje ile ilgili yapılan
  değişiklik işlemleri vb.) hazırlamak,
 • Yürüyen proje takibini yapmak,
 • Hakem değerlendirme sürecini yürütmek,
 • Hakemlere gidecek ara rapor ve sonuç raporlarının takibi,
 • Gündemden çıkan kararları oluşturarak, proje yürütücülerine
  bildirmek.