PERSONEL    İLETİŞİM                         GÖREV TANIMI

Şube Müdürü

Dilek KARADAĞ

+90(282)250 1140

dkaradag@nku.edu.tr

 • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun
  sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Komisyon
  Toplantılarında raportörlüğünü yapmak,
 • Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel
  hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • BAP, TÜBİTAK, SANTEZ, TAGEM, ve AB projelerinin
  ödeme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak


Namık KAYMAZ

+90(282)250 1141

nkaymaz@nku.edu.tr

 • Bilimsel Araştırma Projelerinin Satın alma ve yolluk
  evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve ödeme birimine
  teslim edilmesi,
 • AB Projelerinin satın alma, maaş ve yolluk evraklarının
  hazırlanıp imzaya sunulması ve ödeme
  birimine teslim edilmesi,
 • DPT (Merkezi Araştırma Projeleri) Projelerinin ihale işlemleri
  ile satın alma evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması ve
  ödeme birimine
  teslim edilmesi,
 • TUBİTAK projelerinin Satın alma, PTİ (Personel Teşvik
  İkramiyesi), yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya
  sunulması ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • TAGEM satın alma ve yolluk evrakları SANTEZ satın alma,
  yolluk ve burs evraklarının hazırlanıp imzaya sunulması
  ve ödeme birimine teslim edilmesi,
 • Kalkınma Ajansı Projelerinin ihale işlemlerinin yapılması.Nalan DERE

+90(282)250 1145

nsurmeli@nku.edu.tr

 • Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun
  sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 • Proje Başvuru kabul işlemleri,
 • BAP Komisyonu Toplantılarının gündemini( proje başvurusu,
  ek süre talepleri, ara rapor işlemeleri, sonuç raporu işlemleri,
  ekle çıkar işlemleri, para aktarımı ve proje ile ilgili yapılan
  değişiklik işlemleri vb.) hazırlamak,
 • Yürüyen proje takibini yapmak,
 • Hakem değerlendirme sürecini yürütmek,
 • Hakemlere gidecek ara rapor ve sonuç raporlarının takibi,
 • Gündemden çıkan kararları oluşturarak, proje yürütücülerine
  bildirmek.